bip.gov.pl
RSS
Mapa strony   |   Statystyki   |   Instrukcja korzystania z BIP   |   Redakcja   |    A A A K
SmodBIP

Finanse przedszkolaPrzedszkole jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określa ustawa z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

  1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  2. Dotację na działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną udziela Urząd Gminy w Biesiekierzu.
  3. Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wykraczające poza minimum programowe, opłacane są przez rodziców.
  4. Opłaty za świadczenia prowadzone przez Przedszkole ustalane są uchwałą Rady Gminy w Biesiekierzu.
  5. Koszt wyżywienia dzieci oraz koszty prowadzenia zajęć wykraczających poza podstawę programową ponoszą rodzice.
  6. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala organ prowadzący.Numer konta:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie oddział Karlino

65 8562 0007 0022 1724 2000 0010
Opublikował: Ireneusz Hryniewicz
Publikacja dnia: 29.01.2011
Podpisał: Małgorzata Olczak
Dokument z dnia: 28.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 016